תפרי התפשטות

 

ÿ       תפר התפשטות הנו מרווח מתוכנן בין שני אלמנטים במבנה.

ÿ       התפר מתוכנן מלכתחילה על מנת לתת פתרון לתזוזות בין האלמנטים השונים כתוצאה משינויי :

ÿ       טמפרטורה

ÿ       תזוזות הקרקע

ÿ       התפשטות והתכווצות של חמרים וכדומה.

 

ÿ       אי ביצוע תפר התפשטות יגרום לסדקים במבנה ולפיצוצים בבטון  ויכול לגרום לנזקים קונסטרוקטיביים חמורים.
 

                     תפר ריצפה

 

  

 
 

  

 

                    
                      תפר אלומיניום

 

 

                       תפרים סיסמיים

 

 

 

 
                      תפר קיר

 

 
                      תפר לעומס כבד